image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo việc treo cờ tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9
Lượt xem: 169
Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 78 năm ngày  cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9.

         Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2023); thực hiện công văn số 2551/ UBND-VH&TT ngày 03/8/2023 về thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; tham gia hưởng ứng cuộc thi cổ động trực quan năm 2023 do UBND huyện Thủy Nguyên phát động

UBND xã Liên Khê thông báo việc thực hiện treo cờ tổ quốc trên địa bàn xã như sau:

- Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị:  treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

- Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các trưởng thôn, trưởng làng văn hóa, người lao động trong các cơ quan nhà nước nghiêm túc đi đầu thực hiện việc treo cờ tại gia đình theo thông báo của UBND xã.

- Đối với các hộ dân, đề nghị bà con nhân dân nhiệt tình hưởng ứng việc treo cờ tổ quốc, nhằm đảm bảo sự thống nhất, tôn nghiêm trong những ngày lễ trọng đại của quê hương đất nước.

 - Các đồng chí trưởng làng văn hóa, trưởng thôn có trách nhiệm thực hiện việc đôn đốc các hộ dân trên địa bàn treo cờ (đặc biệt những hộ nằm trên các trục đường chính); thực hiện dọn vệ sinh, trang trí, treo cờ tổ quốc, hồng kỳ tại các nhà văn hóa thôn, tháo dỡ các băng zôn, cờ đã cũ, các biển quảng cáo rao vặt không đúng quy định gây mất mỹ quan ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Thời gian treo cờ: Từ ngày 13 tháng 8 đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2023.

         Vậy, UBND xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã được biết, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt việc treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 trên địa bàn xã ./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới