image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ngày 18/10, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn điều tra hộ nghèo
Lượt xem: 82
 Ngày 18/10, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2011- 2015. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Sở LĐ-TBXH, lãnh đạo UBND huyện, đại diện một số cơ quan, ban, ngành trong huyện; các cán bộ phụ trách lao động- thương binh và xã hội, các trưởng thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn.
 Ngày 18/10, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2011- 2015. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Sở LĐ-TBXH, lãnh đạo UBND huyện, đại diện một số cơ quan, ban, ngành trong huyện; các cán bộ phụ trách lao động- thương binh và xã hội, các trưởng thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn.


    
Nội dung chương trình tập huấn bao gồm hai chuyên đề chính là quán triệt Chỉ thị 1752/CT-TTg của ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra xác định hộ nghèo trên toàn quốc, phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015, Công văn số 3385/LĐTBXH-BTXH ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg; Kế hoạch số 5872/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Hải Phòng về điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2010; Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND huyện Thủy Nguyên về tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên năm 2010 và hướng dẫn bảng biểu bộ công cụ điều tra xác định hộ nghèo. Theo đó, tiêu chí hộ nghèo khu vực nông thôn những hộ có mức thu nhập bình quân từ từ 400.000 đồng/ người/ tháng trở xuống, khu vực thành thị những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/ người/ tháng trở xuống. Tiêu chí hộ cận nghèo nghèo khu vực nông thôn những hộ có mức thu nhập bình quân từ từ 401.000 đồng/ người/ tháng đến 520.000 đồng/ người/ tháng, khu vực thành thị (thị trấn) mức thu nhập bình quân từ từ 501.000 đồng/ người/ tháng đến 650.000 đồng/ người/ tháng.
    
Lớp tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện cũng như cán bộ trưởng thôn, tổ dân phố tại 37 đơn vị xã, thị trấn nắm bắt được các chuẩn nghèo mới được ban hành, cách thức điều tra thu thập thông tin nhằm xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, từ đó làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở địa phương
. Hội nghị tập huấn cũng đề cập đến quy trình điều tra bao gồm 12 bước. Trong đó, quan trọng nhất là các bước chỉ đạo tổ chức điều tra hộ nghèo, cận nghèo ở cấp xã, thị trấn, tổ chức bình xét gia đình hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo. Tất cả các bước tiến hành điều tra đều dựa trên biểu mẫu và phiếu điều tra cụ thể. 
    
Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị tập huấn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện quán triệt mục đích, yêu cầu đến với các học viên và nhấn mạnh đến cách điều tra theo đúng quy trình, đảm bảo sự minh bạch, chính xác đến từng đối tượng.
    
Sau khi tập huấn, Ban chỉ đạo điều tra xác định hộ nghèo, hộ cần nghèo tại UBND các xã, thị trấn tiến hành chính thức tổng điều tra hộ nghèo cận nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 20/10 đến hết ngày 10/11.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới