image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng bộ xã Liên Khê
Lượt xem: 47
Ông Nguyễn Tiến Tập- Phó Bí thư - Thường trực Đảng ủy xã Liên Khê (Thủy Nguyên) khẳng định: “Nhờ chủ động đưa cán bộ, đảng viên về cơ sở, gần dân, sát dân trong thực tế hằng ngày mà nhiều phong trào ở Đảng bộ xã Liên Khê đạt kết quả tốt. Đặc biệt là việc vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11)”.
Đảng bộ xã Liên Khê (Thủy Nguyên): Cán bộ Đảng viên gần dân, sát thực tế

Ông Nguyễn Tiến Tập- Phó Bí thư - Thường trực Đảng ủy xã Liên Khê (Thủy Nguyên) khẳng định: “Nhờ chủ động đưa cán bộ, đảng viên về cơ sở, gần dân, sát dân trong thực tế hằng ngày mà nhiều phong trào ở Đảng bộ xã Liên Khê đạt kết quả tốt. Đặc biệt là việc vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11)”.
Giữa năm 2012, thực hiện chủ trương của Huyện ủy, Đảng bộ xã Liên Khê đưa đảng viên là cán bộ, công chức xã từ Chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại các Chi bộ cơ sở. Cùng với đó, xã phân công đảng viên là công chức xã, mỗi người phụ trách một chi bộ thôn, kiểm tra chéo địa bàn. Các đồng chí trong Ban Thường vụ xã, mỗi người phụ trách 5 Chi bộ.
Trước khi có đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt cùng, tại một số Chi bộ như Chi bộ 6, Chi bộ 8 và chi bộ 9 có một số đảng viên hay nói theo cảm tính, không nói và làm sát với Nghị quyết của chi bộ, hay buông xuôi về tư tưởng. Trong khi đó, các đảng viên là công chức, cán bộ xã sinh hoạt tại chi bộ cơ quan, ít về cơ sở, có biểu hiện xa dân. Các Chi bộ cơ sở khi sinh hoạt định kỳ ngại mời cán bộ, đảng viên là công chức xã xuống dự.
Nhờ đưa đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt ở các Chi bộ nông thôn, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Bí thư Chi bộ và Ban Chi ủy được thực hiện nghiêm túc, sát với điều kiện thực tiễn của từng Chi bộ; nội dung sinh hoạt thiết thực, tập trung; hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú hơn. Các ý kiến phát biểu của đảng viên sôi nổi hơn, có tính chiến đấu cao hơn, nhất là huy động được trí tuệ, kinh nghiệm của cán bộ cấp xã vào việc bàn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở…Các Chi bộ từ chỗ ngại mời cán bộ, đảng viên là cán bộ xã xuống dự sinh hoạt thì nay chủ động mời cán bộ xã xuống để cùng bàn bạc, tháo gỡ những vướng mắc trong việc xây dựng và triển khai Nghị quyết.
Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ cơ sở gắn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Chương trình nông thôn mới với nội dung kiểm điểm về tư tưởng nhận thức, đạo đức lối sống của đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11).
Qua việc sinh hoạt tư tưởng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới và kiểm điểm tập trung về vấn đề lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4, cán bộ, đảng viên của xã đã có bước chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, tích cực góp sức cho phong trào nông thôn mới ở địa phương.
Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã có Nghị quyết chuyên để về vận động nhân dân hiến đất làm đường và yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu phong trào. Để vận động được hàng trăm hộ dân giải phóng mặt bằng nhanh để mở rộng 5 km đường trục chính của xã và các tuyến đường ra đồng, Đảng ủy xã Liên Khê đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, từng cán bộ làm công tác vận động nhân dân nắm vững mục đích, mục tiêu của dự án mở đường, nắm vững lòng dân và tăng cường đối thoại với dân để tìm tiếng nói chung.
Tại các khu vực giải phóng mặt bằng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sớm cho địa phương. Đối với một số chi bộ gặp khó khăn trong công tác vận động, Đảng ủy xã cử các đồng chí trong cấp ủy về cơ sở cùng vận động và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Cũng nhờ cách làm này, nhiều tuyến đường chính vào làng Thiểm Khê, Thụ Khê, Quỳ Khê, đường đi thôn 9, thôn 10 đều được người dân tích cực bàn giao mặt bằng hoặc nhường đất để mở rộng đường theo tiêu chuẩn nông thôn mới…


(Hải Phòng Online)
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới