image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Dự thảo luật Đất đai và lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi Luật đất đai
Lượt xem: 49
Nội dung toàn văn dự thảo Luật đất đai sửa đổi Dowload tại đây: DuthaoLuatDatdai-_lay_y_kien_nhan_dan_(30.01.2013).doc
 Tham gia góp ý kiến tại đây: 
 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=528
Nội dung toàn văn dự thảo Luật đất đai sửa đổi Dowload tại đây: DuthaoLuatDatdai-_lay_y_kien_nhan_dan_(30.01.2013).doc
 Tham gia góp ý kiến tại đây: 
 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=528
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới