image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Huyện Thủy Nguyên chuyển biến tích cực công tác phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 52

Những năm trước đây, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nảy sinh một số vụ việc cán bộ, công chức vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, gây khiếu kiện phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự trị an và sự phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, một số cán bộ xã Phù Ninh có hành vi nhận hối lộ; sai phạm trong quản lý đất đai ở xã An Lư; thu chi tài chính, vi phạm trong việc đền bù; hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng quốc lộ 10 ở xã Thiên Hương; vụ việc giao đất làm nhà ở tại xã Quảng Thanh… Huyện ủy, UBND huyện xử lý kỷ luật nghiêm các cá nhân vi phạm về Đảng và chính quyền, đồng thời vụ việc nào có dấu hiệu về hình sự, kiên quyết chuyển cơ quan tư pháp giải quyết theo thẩm quyền.

 

 Huyện Thủy Nguyên chuyển biến tích cực công tác phòng, chống tham nhũng

    Những năm trước đây, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nảy sinh một số vụ việc cán bộ, công chức vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, gây khiếu kiện phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự trị an và sự phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, một số cán bộ xã Phù Ninh có hành vi nhận hối lộ; sai phạm trong quản lý đất đai ở xã An Lư; thu chi tài chính, vi phạm trong việc đền bù; hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng quốc lộ 10 ở xã Thiên Hương; vụ việc giao đất làm nhà ở tại xã Quảng Thanh… Huyện ủy, UBND huyện xử lý kỷ luật nghiêm các cá nhân vi phạm về Đảng và chính quyền, đồng thời vụ việc nào có dấu hiệu về hình sự, kiên quyết chuyển cơ quan tư pháp giải quyết theo thẩm quyền.

    Báo cáo với Đoàn công tác Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cho biết: Các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, liên quan đến tham nhũng, tiêu cực đều được xử lý nghiêm túc, có cá nhân bị xử phạt với mức án cao, tương xứng với hành vi vi phạm, được dư luận nhân đồng tình, góp phần ổn định tình hình trật tự địa phương và răn đe, phòng ngừa chung. Sau mỗi vụ việc, vụ án, huyện nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục sơ hở, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm mới phát sinh.

    Với quan điểm phòng ngừa là chính, huyện làm tốt công tác tuyên truyền lồng ghép với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, giảm bớt phiền hà, sách nhiễu. Huyện thực hiện công khai dân chủ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. UBND huyện thống nhất phân cấp một số nhiệm vụ quản lý cán bộ, công chức cho thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp và tổ chức đánh giá công tác cán bộ định kỳ hằng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xác định cơ cấu, xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của các vị trí công tác


Hầu hết các các bộ, công chức được tuyển dụng thông qua thi tuyển, theo cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh, việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, phát huy tác dụng tốt, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu, đề xuất, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đến nay, 100% cán bộ, công chức các cơ quan ký cam kết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phòng, chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, qua đó từng bước ngăn chặn tiến tới chấm dứt tệ gây phiền hà, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức và văn hóa công sở, công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, công tác quản lý tài chính có nhiều đổi mới, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn. Các đơn vị trực thuộc thực hiện khoán chi hành chính và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Thông qua công tác thẩm định giá trị quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, tiết kiệm cho ngân sách gần 38 tỷ đồng; quyết toán ngân sách hằng năm của các đơn vị hành chính sự nghiệp và các xã, thị trấn xuất toán các nội dung chi ngân sách hơn 716 triệu đồng. Công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản được nâng cao một bước về chất. Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản. Theo đó các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, quản lý và sử dụng khoáng sản, sử dụng đất được xây dựng và thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật. Mặt khác, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung rà soát, kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai và đã thu hồi 2 dự án với hơn 758 nghìn m2 đất, xử lý 35 đơn vị vi phạm khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản với số tiền gần 280 triệu đồng.

    Rút kinh nghiệm từ các vụ việc vi phạm trước, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung nắm chắc quỹ đất, xây dựng phương án đấu giá đất làm nhà ở, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo nguồn thu xây dựng và phát triển địa phương, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực từ quản lý đất đai. Chỉ tính riêng trong năm 2010, trên địa bàn huyện triển khai 23 dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở, trong đó có dự án ở khu Khe Ca, thôn Núi 2 xã Thủy Đường đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đang xây dựng kết cấu hạ tầng để đưa vào đấu giá, từ đó rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo. Chính vì lẽ đó, đến nay về cơ bản trên địa bàn huyện không còn vụ việc nào có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực phát sinh đơn thư khiếu kiện của công dân, tạo sự ổn định để huyện phát triển toàn diện về mọi mặt kinh tế, xã hội những năm tiếp theo.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới