image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã Liên Khê
Lượt xem: 49
Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2013 tại nhà văn hóa xã Liên Khê. Hội đồng nhân dân  xã Liên Khê tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa 19 nhiệm kỳ 2011 - 2019.

          Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2013 tại nhà văn hóa xã Liên Khê. Hội đồng nhân dân  xã Liên Khê tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa 19 nhiệm kỳ 2011 - 2019.
          Về dự với kỳ họp có các đại biểu Đảng ủy - UBMTTQ Việt Nam xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các làng văn hóa khu dân cư và 30 ông (bà) đại biểu HĐND xã về dự đông đủ.
Với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu tham dự kỳ họp, của cơ quan phục vụ kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Sau đây là kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 5 hội đồng nhân dân xã khóa 19.

I. HĐND xã nghe báo cáo, thảo luận và Quyết định những nội dung :

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2012.

Thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐNDK 19, ngày 11/01/2012 của HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xã năm 2012. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức khác thường, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, tình hình diễn biến biển Đông phức tạp, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã sản xuất khó khăn, hoạt động cầm chừng, diễn biến thời tiết, dịch bệnh bất thường; xã tập trung cao độ để giải quyết một số vụ việc phát sinh như: dịch cúm AH5N1 thuộc địa bàn thôn 1+7; giải quyết hậu quả nặng nề của cơn bão số 8 gây thiệt hại lớn đối với cây trồng và tài sản của nhân dân.

Đảng ủy - HĐND- UBND xã đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn, khu dân cư và nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tình hình xã cơ bản ổn định, kinh tế có tăng trưởng, năng suất cấy lúa bình quân cả năm cao nhất từ trước đến nay (130,8 tạ /ha/năm). Tổng đàn lợn + đàn gia cầm đều tăng so với cùng kỳ năm 2011.

Thực hiện chủ đề năm “ đô thị và an toàn giao thông” đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến mới trong quản lý và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn xã, nhiều công dân đã có ý thức đội mũ bảo hiểm đi xe mô tô khi tham gia giao thông đường bộ.

Văn hóa - xã hội đạt được kết quả tích cực; bảo đảm an sinh - xã hội, chỉ đạo các làng  văn hóa đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận lại làng văn hóa cấp huyện, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam, phấn đấu đến năm 2013 trạm y tế  đạt tiêu chí chuẩn quốc gia.

Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự  an toàn xã hội được giữ vững. Tư tưởng cán bộ,  Đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định. Tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế đáng chú ý đó là trình độ một số cán bộ chuyên môn còn yếu, việc tham mưu ở một số lĩnh vực được phân công chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội không hoàn thành kế hoạch, tăng trưởng kinh tế phát triển chậm lại. Thu ngân sách giảm dẫn đến mất cân đối thu - chi; nợ xây dựng cơ bản còn cao, nhất là GPMB đường giao thông liên thôn, liên xã; tiến độ xây dựng một số hạng mục công trình trọng điểm còn chậm như: Trường Mần Non, Trường THCS.

Việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường chưa chuyển biến mạnh mẽ, một số hộ công dân vẫn còn tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sai mục đích sử dụng. Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn xã còn chậm, thiếu nguồn vốn. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp nhất là việc quản lý đất đai, sử dụng đất đai và khiếu kiện liên quan về đất đai. Số người  sinh con thứ 3 tăng, tỷ lệ sinh nam 124/100 nữ chênh lệch lớn. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, chất lượng cuộc sống chưa được nâng lên.

Những tồn tại hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan là:

Ý thức trách nhiệm và trình độ của một bộ phận cán bộ công chức còn yếu kém, kỷ cương, kỷ luật công vụ chưa nghiêm, chất lượng tham mưu của một số ban, ngành chưa đạt yêu cầu còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Việc kết phối hợp vẫn là khâu yếu, việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ còn chậm có lúc, có nơi chưa kịp thời.

2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

2.1. Nhiệm vụ: Tập trung  tháo gỡ khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng và trật tự  an toàn xa hội. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013.

2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

a, Chỉ tiêu về kinh tế.

* Giá trị sản xuất các ngành đạt mức 160 tỷ đồng. Tổng thu nhập bình quân đầu người khoảng 16 triệu đến 22 triệu đồng / người/ năm.

* Cơ cấu kinh tế theo giá trị ngành nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản chiếm 37,5%.

- Ngành công nghiệp chiếm 30%.

- Ngành dịch vụ và thu nhập khác chiếm 32,5%.

* Hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng: diện tích lúa cả năm 868,78ha, năng suất cả năm đạt 120 tạ/ha; sản lượng đạt 5.212 tấn. Cây vụ Đông đạt 36ha, duy trì diện tích sản lượng cây sắn 50ha; diện tích kinh tế vườn đồi 204,2 ha.

Ổn định và duy trì chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã:  1.595.000.000đ

Thu ngân sách xã:                                   4.197.000.000đ

Xây dựng nông thôn mới hoàn thành 13 tiêu chí quốc gia quy định đến 2019.

b, Các chỉ tiêu xã hội.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%.

Giải quyết việc làm, quan tâm lao động qua đào tạo.

Tỷ lệ hộ giảm nghèo còn 3%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 70%.

c, Chỉ tiêu môi trường.

Tỷ lệ nhân dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%.

Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt 95%.

2.3 Giải pháp.

Đẩy mạnh kinh tế và tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển,

Tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu- chi ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng cường hiệu lực công tác điều hành, chỉ đạo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bảo đảm an ninh quốc phòng.

3. Về tài chính ngân sách ( dự toán và phân bổ ngân sách xã hàng năm 2013).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 1.595.000.000đ

Tổng thu ngân sách xã:                               4.197.000.000đ

Tổng chi ngân sách = 4.197.000.000đ.

Trong đó + chi thường xuyên :             3.502.700.000đ

               + Chi không thường xuyên:      694.300.000đ

4. Thông qua Nghị quyết chuyên đề.

4.1. Nghị quyết về xã hội hóa thu gom và xử lý rác thải nông thôn.

4.2. Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới.

5. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và giải trình của UBND xã.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp đã có 454 cử tri tham dự tại 9 điểm khu dân cư; đã đóng góp 58 lượt ý kiến tham gia vào nội dung tham gia góp ý vào 2 đề án xây dựng nông thôn mới và thu gom rác thải xử lý rác thải nông thôn.

Hội đồng nhân dân đã yêu cầu UBND và các ban, ngành của xã giải trình làm rõ một số vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm đó là:

Làm rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng vi phạm, sử dụng đất đai sai mục đích sử dụng.

6. Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp có 17 ý kiến thảo luận trong đó có 8 ý kiến là của đại biểu HĐND, 9 ý kiến là của đại biểu mời. Các ý kiến thảo luận tập trung những vấn đề cử tri quan tâm, các ý kiến tham gia vào các báo cáo xây dựng 2 đề án. Hầu hết ý kiến đều nhất trí sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết chuyên đề về xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.

Các ý kiến hỏi (chất vấn) đều đặt vấn đề ngắn, gọn vào thẳng nội dung; các ý kiến giải trình (chất vấn) đều thể hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đơn vị trước HĐND và cử tri xã.

Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tiếp thu ý kiến thảo luận, chất vấn và chỉ đạo thực hiện các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm.

    II. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp. Tổng thông qua 6 Nghị quyết đó là:

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-  an ninh xã năm 2013.

2. Dự toán và phân bổ ngân sách xã năm 2013.

3. Kế  hoạch sử dụng đất năm 2013.

4. Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2019.

5. Xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nông thôn đến địa điểm bãi chứa, chôn lấp rác ở Lũy Trong.

6. Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2013.

Thường trực HĐND xã thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã đến các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thôn và toàn thể nhân dân xã.

Đề nghị các tổ đại biểu HĐND, các đơn vị đại biểu HĐND xã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã, các trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để phổ biến với cử tri thông báo này và nội dung  các Nghị quyết đã được HĐND xã thông qua tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và giám sát thực hiện Nghị quyết địa phương./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới