image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức
Lượt xem: 84
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức

(Haiphonggov.vn) - Tại phiên họp thường kỳ trực tuyến tháng 3/2021 của UBND thành phố chiều 30/3, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu đã công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2021

Các đơn vị đứng đầu khối quận, huyện thực hiện công tác CCHC tương đối đồng đều

Đối với khối quận, huyện, 3 vị trí đứng đầu tiếp tục thuộc về UBND quận Lê Chân với 90,54 điểm, UBND quận Hồng Bàng và UBND quận Ngô Quyền cùng đạt 90,03 điểm.

UBND quận Lê Chân đã vượt lên vị trí dẫn đầu nhờ có sự vượt trội về điểm thẩm định do thực hiện đồng đều các trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính. Trong năm 2020, quận Lê Chân đã chú trọng đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại tại Bộ phận Một cửa từ quận đến phường, mặt khác có nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác CCHC của quận, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Cụ thể, quận thực hiện kiểm điểm việc thực hiện công tác CCHC của các phòng, ban, đơn vị, 15 phường tại giao ban hàng tháng; tổ chức kiểm tra CCHC tại 100% các đơn vị trực thuộc, Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc phương châm 4 xin: "Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép"; 4 luôn "luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”.

Lãnh đạo, cán bộ công chức phường Hàng Kênh, quận Lê Chân đến tận nhà, trao tận tay người dân các thủ tục hành chính đã hoàn thành

Khối huyện đã tiếp tục thể hiện sự tiến bộ vững chắc, năm 2020, vị trí thứ 4, 5, 6, 7 vẫn tiếp tục thuộc về các huyện. Ngoài Kiến Thụy (tiếp tục duy trì vị trí thứ 4, dẫn đầu khối huyện), Tiên Lãng (tăng 1 bậc lên thứ 5) thì UBND huyện Thủy Nguyên và UBND huyện An Dương có sự tiến bộ. UBND huyện An Dương tăng 1 bậc từ thứ 7 lên thứ 6 do trong năm 2020 đơn vị đã rất quan tâm đến công tác cải cách hành chính thể hiện qua việc chọn nội dung cải cách hành chính là chủ đề năm 2020 của UBND huyện; một mặt UBND huyện đã tập trung khắc phục các nội dung bị trừ điểm trong năm 2019 nên xếp hạng Chỉ số CCHC đã cải thiện một bậc.

UBND huyện Thủy Nguyên tăng 1 bậc từ thứ 8 lên thứ 7 do huyện đã khắc phục được một số nội dung bị trừ điểm năm 2019 nên điểm thẩm định tăng 3,16 điểm, đồng thời người dân và tổ chức đánh giá cao sự phục vụ của Bộ phận một cửa huyện và các xã nên điểm đo lường sự hài lòng của huyện cao (vị trí thứ 2/15 quận, huyện).

Đặc biệt tiến bộ trong khối huyện là UBND huyện Vĩnh Bảo từ vị trí thứ 13 (trong tốp 3 đơn vị đứng cuối) đã tăng 4 bậc lên vị trí thứ 9. Điểm thẩm định đạt 54,14 điểm, tăng 6,21 điểm so với năm 2019 với nhiều tiêu chí đạt điểm tối đa (công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách tổ chức bộ máy) hoặc điểm cao so với các đơn vị khác (cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính..). Nếu chỉ xét riêng điểm thẩm định, UBND huyện Vĩnh Bảo đứng thứ 5/15 quận, huyện tuy nhiên do điểm điều tra xã hội học (đạt 7/10) và điểm đo lường sự hài lòng (87,65%) chưa cao so với đơn vị khác nên tổng thể chung Chỉ số CCHC xếp hạng là 9/15.

UBND quận Hải An có sự tiến bộ tăng 2 bậc từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 8 do tăng 5,26 điểm thẩm định so với năm 2019 (khắc phục được một số hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…). UBND quận Đồ Sơn và  UBND quận Kiến An tuy có tăng tổng điểm chỉ số CCHC so với năm trước nhưng do các đơn vị khác tiến bộ nhiều hơn nên UBND quận Đồ Sơn vẫn giữ vị trí thứ 12/15, UBND quận Kiến An bị giảm 2 bậc từ vị trí thứ 9 xuống vị trí thứ 11 do vẫn giữ ổn định điểm thẩm định, chưa có đột phá trong khi các đơn vị khác điểm cao hơn.

3 đơn vị đứng cuối lần lượt là: UBND huyện Cát Hải, UBND quận Dương Kinh, UBND huyện Bạch Long Vỹ.

Một điểm đáng lưu ý đó là khoảng cách giữa đơn vị tốp đầu khối quận, huyện với đơn vị tốp cuối là khá lớn: hơn nhau hơn 13 điểm (90,54 với 77,39), chứng tỏ có sự phân hóa rõ nét giữa đơn vị làm tốt và đơn vị làm chưa tốt. Tuy nhiên, trong nửa tốp trên, các đơn vị có điểm chênh lệch nhau khá nhỏ (đơn vị thứ nhất cách đơn vị thứ 8 là 2,95 điểm) chứng tỏ các đơn vị thực hiện công tác CCHC tương đối đồng đều.

Nhiều đơn vị khối sở ngành có tiến bộ vượt bậc, đóng góp lớn trong điểm Chỉ số CCHC của thành phố

Trong tốp 3 đơn vị đứng đầu khối sở, ban, ngành, giữ nguyên vị trí thứ nhất là Thanh tra thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ 2 và Sở Giao thông và Vận tải từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ 3.

Trong đó, Thanh tra thành phố tiếp tục năm thứ 2 liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất. Nhiều nội dung Thanh tra thành phố đạt điểm tối đa như: cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ; cải cách tài chính công; thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2020 UBND thành phố giao.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì sự tiến bộ ổn định trong điểm thẩm định Chỉ số CCHC. Năm 2020, Sở đạt được sự đánh giá cao trong điều tra xã hội học đồng thời đạt điểm tối đa trong nhiều nội dung, đặc biệt về nội dung hiện đại hoá nền hành chính.

Sở Giao thông vận tải thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi tăng 10 bậc từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ 3 nhờ thực hiện đồng bộ các lĩnh vực cải cách hành chính đồng thời có bước đột phá, có nhiều sáng kiến trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Nổi bật là Sở Giao thông vận tải phối hợp với Bưu điện thành phố nhận hồ sơ tại các Bưu cục và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tận nhà. Riêng số hồ sơ nhận và trả qua Bưu chính công ích của Sở Giao thông và Vận tải đã chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số hồ sơ nhận và trả qua Bưu chính công ích của toàn thành phố: 5.837/6.341 hồ sơ nhận; 7.211/11.847 hồ sơ trả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tỷ lệ này đã đóng góp lớn trong điểm Chỉ số CCHC của thành phố. Sở Giao thông vận tải cũng xây dựng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý phương tiện và người lái xe. Chỉ bằng thiết bị kết nối internet, người dân dễ dàng đổi được giấy phép lái xe và được trả tận nhà. Do sự thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC tại Sở Giao thông vận tải rất cao (95,87%).

Sở Tư pháp cũng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi tăng 7 bậc từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 4. Ngoài việc thực hiện đồng bộ các lĩnh vực cải cách hành chính, đạt điểm tối đa trong công tác cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, Sở Tư pháp cũng có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính như phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử từ Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch dùng chung để phục vụ việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC từ 15 ngày xuống còn 7 đến 10 ngày; triển khai phương án chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Văn phòng UBND thành phố đứng thứ 5 với 89,43 điểm, trong đó số điểm điều tra xã hội học và điểm đo lường sự hài lòng đạt cao với 8,49/10 điểm và 94,68%.

Ngoài 5 đơn vị dẫn đầu, một số đơn vị có sự cải thiện rõ rệt xếp hạng so với năm 2019. Sở Văn hóa và Thể thao tăng 3 bậc từ vị trí thứ 14 lên vị trí thứ 11 do đạt điểm tối đa nội dung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính, đặc biệt là đạt 11,6/12,5 điểm trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính, nhất là việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các đơn vị có sự tiến bộ về thứ hạng: Sở Nội vụ (tăng 1 bậc), Sở Xây dựng (tăng 1 bậc), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tăng 2 bậc), Sở Công Thương (tăng 2 bậc).

Bên cạnh đó, một số đơn vị có sự giảm thứ hạng rõ rệt so với năm 2019: Sở Y tế giảm từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 7, Sở Du lịch giảm từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 12, Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 13, đều do điểm thẩm định giảm. Ban Quản lý khu kinh tế tiếp tục duy trì vị trí cuối bảng.

Các đơn vị có vị trí xếp hạng giữ nguyên hoặc giảm thứ hạng ít: Sở Ngoại vụ (giảm 2 bậc), Sở Tài chính (giữ nguyên vị trí thứ 9), Sở Khoa học và Công nghệ (giữ nguyên vị trí thứ 10).

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính

Nhìn chung, điểm Chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan, đơn vị đều tăng do các đơn vị ngày càng quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Chỉ số CCHC năm 2019 và qua kiểm tra CCHC. Bên cạnh đó, việc kết quả Chỉ số CCHC được sử dụng để đánh giá, phân loại người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện CCHC (bắt đầu thực hiện từ năm 2018) cũng giúp cho sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của người đứng đầu các đơn vị, địa phương sát sao và quyết liệt hơn. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị đã tăng cường khảo sát thực tế, đưa ra các giải pháp, sáng kiến hữu hiệu để áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình. Năm 2020, các đơn vị cũng đã chú trọng bố trí nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, giúp hoạt động của cơ quan nhà nước ngày càng công khai, minh bạch, đặc biệt trong quá trình giải quyết TTHC.

Việc đánh giá Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đã bám sát Bộ Chỉ số CCHC do UBND thành phố ban hành, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng. Kết quả đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan, đơn vị đã phản ánh sát hơn những kết quả thực tế đạt được của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở Chỉ số CCHC năm 2020 được công bố, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận huyện rà soát, phân tích, đánh giá theo từng tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị và chỉ đạo ngay các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Một số giải pháp để các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt trong năm 2021 đã được đưa ra: Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc theo dõi, đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo theo quy định. Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ CCHC; chủ động nghiên cứu, thí điểm các sáng kiến CCHC. Các sở, ngành có thể tham khảo, học tập một số sáng kiến CCHC đã phát huy hiệu quả trên thực tế như kinh nghiệm của Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như việc nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Các quận, huyện tham khảo mô hình một cửa tại UBND quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền.

Tham gia đầy đủ đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố; các cơ quan chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần thực hiện sớm nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng không đảm bảo tiến độ. Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức tại Bộ phận Một cửa. Cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử - Dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi khi chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Quan tâm cải thiện cơ sở vật chất; hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại Bộ phận Một cửa.

Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC một cách hiệu quả, thực chất; loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp. Kịp thời công bố công khai TTHC trên Cổng dịch vụ công, Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ khi có sự thay đổi về danh mục TTHC.

Bên cạnh đó, thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 03/12/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; bố trí sử dụng công chức hợp lý đảm bảo theo đúng Đề án vị trí việc làm và quy định về số lượng cấp phó. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiểm tra thực hiện công tác CCHC đối với đơn vị trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo chất lượng việc lập và lưu trữ hồ sơ công việc; triển khai quy trình lập hồ sơ điện tử.

Nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ, trao đổi công việc trên môi trường mạng, tăng cường kết nối liên thông điện tử giữa các cấp trong giải quyết hồ sơ; thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống Một cửa điện tử - Dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, không làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định khi sử dụng dịch vụ này.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới