image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nông dân xã Liên Khê
Lượt xem: 69
Nông dân xã Liên Khê

Liên Khê là một trong 6 xã miềm núi của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Có diện tích tự nhiên là  1.392,58ha với tổng số nhân khẩu trên 10 vạn dân. Liên Khê một xã miềm núi đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế chính là sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn đồi, cây trồng chính là cây chuối, mía, cây na, cây sắn… Song do cơn bão số 8 ( cơn bão Sơn Tinh) vừa qua đã quét sạch 100% số cây cối, hoa màu trên địa bàn xã Liên Khê làm cho xã Liên Khê đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, nông dân đã nghèo lại càng nghèo hơn. Hiện nay bà con nông dân đang phục hồi kinh tế sau cơn bão Sơn Tinh như trồng rau mùa vụ Đông, trồng cây Ngô vụ Đông…

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới