image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tin về hoạt động hội khuyến học xã Liên Khê
Lượt xem: 53
Ngày 28 tháng 4 năm 2012 Hội khuyến học xã Liên Khê tổ chức Đại hội khóa III
           Tin về hoạt động hội khuyến học xã Liên Khê

Ngày 28 tháng 4 năm 2012 Hội khuyến học xã Liên Khê tổ chức Đại hội khóa III. Khuyến học, khuyến tài xã Liên Khê là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc, thể hiện đạo lý “ học để làm người” của nhân dân Việt Nam. Hội khuyến học Việt Nam xã Liên Khê là một tổ chức xã hội có tính chất đặc thù tập hợp tổ chức công dân xã, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” góp sức phấn đấu cho phong trào “ toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục”, “ xã trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, hội hập khu vực và quốc tế.
Ngày nay trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp “trồng người” vị lợi ích trăm năm để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và toàn thể nhân dân, giáo dục đã trở thành quốc sách hàng đầu.

Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, Hội khuyến học xã Liên Khê đã trở thành một tổ chức xã hội lớn mạnh, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo, tích cực tham gia xã hội hóa giáo dục, góp phần xây dựng cả xã trở thành  một xã hội học tập./.

 Văn phòng tổng hợp

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới