image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Liên Khê chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2011- 2016
Lượt xem: 57
Xã Liên Khê chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2011- 2016
Xã Liên Khê chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2011- 2016
Nội dung Chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã:

1- UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 ; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2012.

2- UBND báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2011; trình dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012.

3- Thường trực HĐND báo cáo hoạt động của HĐND; báo cáo kết quả  giám sát của HĐND  năm 2011, Chương trình giám sát năm 2012; thông qua Chương trình hoạt động của HĐND khóa 19 cả nhiệm kỳ 2011- 2016.

4- UBND trình báo cáo tổng hợp nội dung, nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.

5- Thường trực HĐND báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri.

6- Thông báo của UBMTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

7- Thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn.

8- Giải đáp một số vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm và chương trình hành động của UBND xã.

9- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có).

10- Chủ tịch HĐND kết luận các ý kiến tại kỳ họp và tóm tắt các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012.

11- Thông qua dự thảo Nghị quyết  kỳ họp.
 Để chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND xã, TTHĐND xã phối hợp với UBND, UBMTTQ xã tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã ở 11 đơn vị từ ngày 10/7đến ngày 15/7. Các ý kiến cử tri được TT HĐND xã tổng hợp báo cáo tại kỳ họp.

 

* Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30                  buổi chiều từ 14h đến hết nội dung Chương trình.

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới