image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công Khai Thủ Tục Hành Chính xã Liên Khê
Lượt xem: 177
Công Khai Thủ Tục Hành Chính xã Liên Khê được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa

UBND xã Liên Khê thông báo niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới