image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hướng dẫn: Thực hiện đổi giấy phép lái xe qua công dịch vụ công Quốc ( nộp hồ sơ trực tuyến)
Lượt xem: 118
Tuyên truyền, hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia ( Dịch vụ công cấp độ 4)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới