image banner
Năm 2023 XÃ LIÊN KHÊ đẩy mạnh HIỆN đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Khẩn cấp: Thực hiện các biện pháp ứng phó với cơn bão số 8 ( bão Kompasu)
Lượt xem: 81
Khẩn cấp: Thực hiện các biện pháp ứng phó với cơn bão số 8 ( bão Kompasu) theo Công điện của UBND thành phố Hải Phòng.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới